HBA Projectontwikkeling kan in Olympiakwartier Oost in Almere Poort veertig wooneenheden bouwen. Dat is de uitkomst van de gesprekken tussen HBA en de gemeente Almere om een geschikte alternatieve locatie te vinden voor het bouwplan Havenhoofd 7 in Almere Haven. 

HBA Projectontwikkeling is blij dat uiteindelijk met de gemeente Almere tot deze alternatieve locatie is gekomen. De overeenstemming over deze alternatieve locatie betekent dat HBA Projectontwikkeling op Havenhoofd 7 geen appartementengebouw meer zal bouwen. Het bedrijf zal op termijn onderzoeken welke bestemming voor ‘het Indisch Veerhuis’ conform de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. 

In nauwe samenwerking met de gemeente zullen de komende tijd vervolgstappen worden gezet om de nieuwe locatie in Almere Poort te ontwikkelen. Als betrokken onderneming die haar oorsprong kent in Almere, is HBA Projectontwikkeling hierdoor in staat op redelijke termijn daadwerkelijk weer een substantieel aantal woningen aan de markt toevoegen.